Spokojna emerytura w bezpiecznym domu

jakie pieniądze na koncie emerytalnym możemy odłożyć

Dom budowany systemem kanadyjskim jest rozwiązaniem bardzo oszczędnym. Sprawdzamy, jak spełnić marzenia i mieszkać w nim na emeryturze. Wszystko, by jesień życia była nagrodą i przyjemnością.

Całkowity koszt budowy domu kanadyjskiego może wynieść ok. 200 tys. zł. Oszczędności na tym się nie kończą, takie domy bardzo dobrze trzymają ciepło, ograniczając wydatki na ich ogrzewanie. Wszystko dzięki dobrze przemyślanej izolacji.

Drewniany dom to wyjątkowy klimat, idealne miejsce na spędzenie emerytury. Na niej jednak może nas dotknąć problem obniżenia dochodów po przejściu w stan spoczynku zawodowego. Polegając na emeryturze wypłacanej z ZUS-u, możemy być skazani na 50-60-procentowe świadczenie w stosunku do wynagrodzenia przez nas osiąganego w okresie aktywności zawodowej.

Jak podnieść wysokość swojej emerytury?

Sytuację tę możemy załagodzić, oszczędzając w ramach dobrowolnego trzeciego filaru. W skrócie, oznacza to odkładanie środków na kontach emerytalnych lub wzięciu udziału w Pracowniczych Programach Kapitałowych, gdzie nasz pracodawca decyduje w jaki sposób pomnażane są powierzone mu pieniądze. Bardziej popularnymi od PPK są Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.
IKE posiada bowiem ok. 900 tys. osób, zaś IKZE założyło 640 tys. ludzi, przy czym posiadanie jednego konta nie kłóci się z założeniem drugiego. W ten sposób oszczędza jednak mniej niż 10% Polaków.

W czym IKE oraz IKZE są podobne…

Łączy je zwolnienie z tzw. podatku Belki od zysków kapitałowych, a jest to aż 19%. Podobne są do siebie także, jeśli chodzi o źródło, z którego jest osiągany zysk. Składki emerytalne mogą być odprowadzane na fundusz emerytalny lub stosunkowo bezpieczną lokatę czy polisę. Przeciwwagą są tutaj rachunki maklerskie, które także mogą stać się instrumentem inwestycyjnym w ramach IKE oraz IKZE.

Co ważne, środki z produktów można przenosić, jednak w większości przypadków pod warunkiem, że będzie się to działo po upływie roku od założenia konta emerytalnego. Środki można także przenosić z IKZE na IKE i odwrotnie.

… a w czym różne

IKE objęte jest maksymalną kwotą rocznej wpłaty wysokości 300% prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia, nie będąc zarazem niższą od wpłaty dokonanej w poprzednim roku. Wypłaty środków można dokonać w każdej chwili, jednak należy wtedy uiścić podatek Belki. Gdy chcemy osiągnąć zysk, musimy poczekać do 60 lub 55 roku życia w przypadku wcześniejszego osiągnięcia uprawnień emerytalnych.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oznacza, zdaniem wielu specjalistów, pewniejszy zysk w mniejszym stopniu podlegającym zmianom systemu emerytalnego. IKZE jest młodszym składnikiem III filaru, wprowadzonym dopiero w 2012 r. Środki tu zgromadzone podlegają co roku odliczeniu od podstawy podatkowej. Tutaj granica wpłat nie może przekraczać 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a także być niższa od wpłat dokonanych w poprzednim roku. Wypłaty najbardziej opłacają się w wieku 65 lat, kiedy obowiązywać będzie emeryta tylko 10% podatku dochodowego.

Im szybciej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym bardziej powinna być ona bezpieczna. Od naszej skłonności do ryzyka będzie zależało, jaki produkt będzie zarabiał na naszą emeryturę i w jaki sposób. W wyborze pomoże poradnik emeryta, który znajdziecie na http://emerytalnekonto.pl/, stronie, która przybliży pierwsze kroki do utrzymania dobrego standardu życia także na emeryturze.