Budujesz dom kanadyjski na kredyt? Pamiętaj o ubezpieczeniu nieruchomości

Budowa domu kanadyjskiego trwa znacznie krócej, niż budowa tradycyjnego- murowanego. Niemniej, jak każda wymaga poniesienia nakładów finansowych. W dzisiejszych czasach do rzadkości należy budowa za własne, zaoszczędzone środki. Większość z nas zmuszona jest do zaciągania kredytów. Jak wynika z badań w roku 2016 w Polsce było ubezpieczonych, aż 76% domów oraz 66% mieszkań, czyli w sumie 70% nieruchomości. Najczęściej opłacane składki roczne wahają się w granicach od około 200 do 500 złotych miesięcznie. Dbałość o jedno z najcenniejszych dóbr jakim jest dom staje się coraz powszechniejsze.

Ubezpieczenie nieruchomości jest najczęściej wymagane, jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Obok wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej oraz ubezpieczenia na życie stanowi podstawę dla banku do przyznania kredytu. Możemy zawrzeć je od razu w banku podczas podpisywania dokumentów kredytowych, jak również w wybranym zakładzie ubezpieczeniowym.

Warto rozważyć możliwość zawarcia ubezpieczenia, aby w przypadku całkowitego zniszczenia nieruchomości nie zostać jednocześnie z kredytem i bez dachu nad głową. Do podstawowych, wymaganych ubezpieczeń przy tego typu zobowiązaniach możemy zaliczyć ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Na stronie ubezpieczeniekredytowe.pl znajdziemy wiele przydatnych informacji, które pomogą nam ustrzec się przed pułapkami zawartymi w umowach ubezpieczeniowych. Warto szukać informacji, dzięki którym nie wydamy pieniędzy na zupełnie bezwartościową usługę.

Od czego chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie nieruchomości może przybierać formy o różnym zakresie ochrony. Przeważnie banki wymagają ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Jest to pakiet podstawowy. Możemy go oczywiście rozszerzyć zgodnie z naszymi potrzebami. Czasami warto dopłacić, aby spać spokojnie. Dla banków najistotniejsza będzie sama nieruchomość, natomiast dla nas ważne może być także wyposażenie mieszkania, czy pozostałe budynki na terenie naszej posesji. Możemy ubezpieczyć się także na wypadek szkód wyrządzonych sąsiadom przez nasze dzieci, czy zwierzęta dokupując pakiet OC.

Zakres może więc być bardzo szeroki lub zawierać jedynie niezbędne minimum. Jednak nie jest to jedyny wyznacznik dobrego ubezpieczenia- ważne są także wyłączenia oraz okresy karencji. Przy zawieraniu umów należy zwracać uwagę na wiele szczegółów, aby być dobrze chronionym. Do najczęstszych wyłączeń stosowanych przez ubezpieczycieli możemy zaliczyć szkody powstałe w wyniku: celowego działania ubezpieczonego oraz pozostających wspólnie z nim w gospodarstwie domowym osób, zaniedbania nieruchomości lub podniesienia wód gruntowych.

Kiedy mogę odstąpić lub zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Odstąpienie konsumenta od umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od daty jej podpisania, jeżeli była zawarta na co najmniej 6 miesięcy. Rezygnacja natomiast w każdym momencie, zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pamiętajmy przy tym, że rezygnacja powoduje często podniesienie oprocentowania bądź prowizji. Dlatego sprawdźmy, czy jest to opłacalne.

Jakie są koszty ubezpieczenia domu kanadyjskiego?

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest bardzo kosztownym wydatkiem. Należy do jednych z tańszych, jednak jeżeli chodzi o domy kanadyjskie ich cena jest średnio o 50% wyższa, niż przy domach murowanych.

Czy warto ubezpieczać nieruchomość?

Jako, że dom stanowi przeważnie nasz najcenniejszy dobytek, śmiało można powiedzieć, że warto. W niektórych krajach Zachodnich ponad 90% nieruchomości jest ubezpieczona. W Polsce wskaźnik ten jest niższy, jednak cały czas wzrasta. Większa świadomość ubezpieczeniowa społeczeństwa, a także konieczność zawierania ubezpieczeń przy umowach kredytu hipotecznego z pewnością wpłyną na dalszy rozwój rynku ubezpieczeń w naszym kraju.